Referencie

Obchodné centrum KAUFLAND: 

Púchov, Uherský Brod, Senec, Senica, Sereď, Malacky, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Galanta, Žďár nad Sázavou

Obchodné centrum TESCO:

Púchov, Žilina, Senica, Nové Mesto nad Váhom

Stanica STK:

Bánovce nad Bebravou, Púchov

Ostatné:

Príletová hala Letisko, Bratislava

 Obchodný komplex EDEN, Brno

 Výrobná hala Continental, Púchov

 Predajňa Billa, Púchov

 Športové centrum, Púchov

 Výrobná hala KMO, Považská Bystrica

 Rekonštrukcia Zimného štadióna, Púchov

 Oblúková konštrukcia Alizee, Bratislava

 Považská cementáreň Ladce – oceľová konštrukcia stropu mlynice